Blijf op de hoogte

Mantelzorg in uw omgeving

Pijn bij dementie beter herkennen

Hoe kunnen we de zorg aan kwetsbare ouderen verbeteren? Daarover discussiëren verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, onderzoekers en andere zorgprofessionals tijdens het symposium van het Universitair Netwerk Ouderenzorg op 29 juni in het UMCG.

“We weten dat de helft tot driekwart van de mensen met dementie pijn ervaren, maar vaak wordt de pijn niet herkend en dus niet behandeld. En dat leidt tot onnodig leed bij cliënten en familie”, zegt onderzoeker dr. Miriam Kunz van het UMCG. Zij is een van de sprekers op het symposium en vertelt daar over haar onderzoek dat zorgverleners moet helpen om beter pijn bij mensen met dementie vast te stellen.

Op het symposium worden belangrijke thema’s uit de dagelijkse ouderenzorgpraktijk besproken: probleemgedrag, leefomgeving, delier, medicatieveiligheid, zorginnovatie en dus pijn en dementie. Ieder thema wordt zowel vanuit de dagelijkse zorgpraktijk als vanuit de wetenschap belicht.

Het meten van pijn bij mensen met dementie is in de zorgpraktijk vaak een probleem, want ‘gewoon’ antwoord geven op de vraag ‘Hebt u pijn?’ kunnen mensen met dementie niet. Specialist ouderengeneeskunde, Renate Dingenouts, van zorgorganisatie Bruggerbosch, ervaart het in de dagelijkse praktijk: “Op de vraag of een cliënt pijn heeft, krijg je van de cliënt zelf vaak geen antwoord en iedere verzorgende ziet het ook weer anders. Concrete rapportages of observaties zijn lastig, omdat die veelal zijn gebaseerd op gevoel en ervaring vanwege het gebrek aan goede methodes voor pijnmeting. Dat leidt niet alleen tot onderbehandeling van de cliënt, maar is ook frustrerend voor de verzorgende en arts.”

Onderzoeker dr. Miriam Kunz gaat daarom samen met verpleegkundigen binnen het UNO-UMCG onderzoek doen naar pijnmeting in de zorgpraktijk van ouderenzorginstellingen. Hierbij laat zij verpleegkundigen, aan de hand van videobeelden van mensen met dementie, aangeven hoe zij zien of iemand pijn heeft.

Bron: UMCG