Beschermmiddelen voor Mantelzorgers

Nu het aantal besmettingen met corona fors toeneemt, krijgen we weer meer vragen over beschermende materialen. In welke mantelzorgsituaties kun je gratis mondkapjes of zelftesten halen bij de apotheek? En wat als je naaste (mogelijk) besmet is met corona? We zetten hieronder de mogelijkheden voor je op een rijtje.
(bron: mantelzorg.nl)

Mondkapjes voor mantelzorgers en pgb zorgverleners

Er gelden verschillende voorwaarden voor mantelzorgers en pgb zorgverleners

Voor mantelzorgers:

Als mantelzorger kun je gratis mondneusmaskers ophalen bij de apotheek, om besmetting van degene voor wie je zorgt te voorkomen.

Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het risiconiveau in de regio waar degene voor wie je zorgt woont is ernstig (3) of zeer ernstig (4) volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl.
  • Er is sprake van intensieve mantelzorg (meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden).
  • Je woont als mantelzorger niet op hetzelfde adres als de zorgvrager, degene voor wie je zorgt.

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je een pakket met maximaal 100 mondneusmaskers ophalen bij de apotheek van de zorgvrager.

Voor pgb zorgverleners:

Ook als je pgb zorgverlener bent kun je het gratis pakket met mondneusmaskers ophalen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorgvrager krijgt een pakket met mondneusmasker als het risico niveau zorgelijk (2) of hoger is volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl
  • De apotheek van de zorgvrager controleert of er sprake is van pgb-zorg. De apotheek vraagt om de toekenningsbeschikking als de zorgvrager zelf het pakket aanvraagt of om een zorgovereenkomst als de pgb zorgverlener het pakket aanvraagt.

Het pakket met gratis mondneusmasker wordt verstrekt op naam van de zorgvrager. De zorgvrager krijgt één pakket met mondneusmaskers per maand, ook als er meerdere mantelzorgers en pgb zorgverleners zijn.

Zelftesten bij thuisisolatie

Mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid in thuisisolatie verblijven kunnen een pakket zelftesten aanvragen bij de apotheek.

Dit kan onder de voorwaarden dat de zorgvrager:

  • zit in thuisisolatie vanwege een kwetsbare gezondheid.
  • is niet gevaccineerd of heeft een afweerstoornis en verminderde immuunrespons.
  • is niet gevaccineerd op advies van de behandelaar of door jonge leeftijd.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je één keer per maand een pakket met 25 zelftesten. De zelftesten worden geregistreerd op naam van de zorgvrager.

Beschermende materialen bij (verdenking op) coronabesmetting

Is je naaste (mogelijk) besmet met corona? Dan kun je een pakket met beschermende materialen krijgen als:

  • je intensieve mantelzorg verleent (meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden)
  • 1.5 meter afstand houden niet mogelijk is bij de verzorging en/of verpleging

Denk je dat je naaste besmet is?

Maak dan zo snel mogelijk een testafspraak. Tot de testuitslag bekend is, kun je als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je naaste, gratis een korte-termijn-pakket met beschermende materialen ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfectans.

Is de uitslag negatief? Dan zijn de beschermende materialen voor jou als mantelzorger niet meer nodig.

Is de testuitslag van je naaste positief? Dan kun je op recept van de huisarts of de GGD gratis een lange-termijn-pakket met beschermende materialen krijgen.

Kent je huisarts of apotheek bovenstaande regelingen niet?

Wijs ze dan op onderstaande informatie.

Alle regelingen die genoemd worden in dit bericht gelden ten minste tot 1 januari 2022. En worden zeer waarschijnlijk verlengd.

Scroll to top