Blijf op de hoogte

Mantelzorg in uw omgeving

Aansluiten bij het Sociaal team

“Bundeling van kennis werkt goed.”

In Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest is het Sociaal team het aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning in de buurt. De gemeenten werken hierin samen met diverse welzijn- en zorgorganisaties. Bijvoorbeeld met MaatjeZ. In Beverwijk neemt mantelzorgconsulent Lotte Engel onder andere deel aan het casuïstiekoverleg en gaat mee op huisbezoeken. “Mantelzorg krijgt zo meer aandacht.”

Het Sociaal team is een samengesteld team met daarin medewerkers van de gemeente en van allerlei verschillende organisaties. Het zijn professionals met veel kennis, denk aan maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers. Inwoners met vragen over bijvoorbeeld werk, sociale contacten, gezondheid of wonen kunnen bij het Sociaal team voor gratis advies terecht. “Daar waar het gaat om mantelzorg, kom ik in actie”, zegt Lotte. “Ik ga met de mantelzorger in gesprek zodat hij of zij weer krachtiger in de zorgsituatie kan staan. Ik ondersteun de mantelzorger, maar vaak wordt ook het hele systeem of gezin erbij betrokken – zeker wanneer het Sociaal team onze hulp vraagt. Soms geef ik enkel wat praktische informatie. Soms gaat het echter om acute situaties waarbij er op korte termijn hulp nodig is omdat de mantelzorger overbelast is. Dan kijken we of bijvoorbeeld het inzetten van respijtzorg of extra hulp vanuit de directe omgeving de mantelzorger kan ontlasten.” MaatjeZ verzorgt ook trainingen voor Sociaal teams over mantelzorg. Het doel is dat alle medewerkers mantelzorgers en mantelzorgproblematiek herkennen en dat zij mantelzorgers kunnen ondersteunen, en daar waar nodig Lotte snel kunnen inschakelen. “De lijnen binnen het Sociaal team zijn kort, samen overleggen we en gaan we op huisbezoek. Die bundeling van kennis werkt goed. Samen kunnen we meer mantelzorgers sneller en beter helpen.”