Blijf op de hoogte

Mantelzorg in uw omgeving

Mantelzorgconsulent Tenzile Dagdas

“Mantelzorgondersteuning is maatwerk.”

 

Sinds kort is het team van MaatjeZ versterkt met Tenzile Dagdas. Al tijdens haar opleiding werd ze geraakt door mantelzorg en alles wat daarmee samenhangt. “Voor mijn afstudeerscriptie wilde ik meer informatie over mantelzorg. Ik kreeg dat van MaatjeZ en daar kon ik verder mee. Toen al drong het tot mij door hoe belangrijk het is om als mantelzorger snel uitgebreide informatie te krijgen. Nu ben ik, jaren later, mantelzorgconsulent bij diezelfde organisatie. Zeer speciaal!”

 

“Tijdens mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening heb ik mijn afstudeerscriptie gericht op mantelzorg, en dan specifiek over wat dit betekent voor de in Beverwijk wonende Turkse 55-plussers. Dat had mijn aandacht, mede gezien mijn eigen afkomst: mijn ouders zijn in Turkije geboren. Na mijn studie werkte ik bij verschillende organisaties, waarbij ik vaak met mantelzorgers in aanraking kwam. Ik ging mij steeds meer verdiepen in mantelzorgers en dan vooral in de wijze waarop je ze kunt helpen met het vinden van de balans in het leven. Tja, en waar je hart ligt… Ik twijfelde daarom geen moment toen er een vacature vrijkwam bij MaatjeZ. Mijn goede indruk van destijds werd alleen maar positief versterkt tijdens mijn gesprek en mijn inwerkperiode. Ik wil mij bij MaatjeZ ook bezig houden met het trainen van professionals. Daardoor bereik je dat mantelzorgers eerder als zodanig worden herkend en dat ze sneller een passend advies krijgen bij wie of waar zij zich melden. Het lijkt me leuk om de vertaalslag van beleid naar de praktijk te maken. Straks ga ik mij ook als mantelzorgconsulent aansluiten bij het Sociaal team in Heemskerk. Wat ik mantelzorgers tijdens consulten kan bieden? Dat begint uiteraard met naar hun verhalen te luisteren. Omdat ik goed op de hoogte ben van de sociale kaart hier in de regio, weet ik wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Die ga ik samen met de mantelzorger bespreken. Wat het beste bij hem of haar past, is daarbij het uitgangspunt. Geen één mantelzorger is immers gelijk en leeft hetzelfde leven. Om daadwerkelijk te realiseren dat iemand het zorgen langer en beter kan volhouden, moet je dus maatwerk leveren.”