Blijf op de hoogte

Mantelzorg in uw omgeving

Samen staan we sterker!

Over het samenwerkingsverband van We(l)doen IJmond

 

In Beverwijk en Heemskerk is MaatjeZ onderdeel van het samenwerkingsverband We(l)doen IJmond. De samenwerkingspartners zijn Mee & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Heemskerk. “Wij brengen onze kennis en kunde over mantelzorg over op de professionals in het samenwerkingsverband. Zo kunnen we gezamenlijk meer mantelzorgers in Beverwijk en Heemskerk bereiken en de dienstverlening uitbreiden”, zegt Els van de Weijer. “Samen staan we immers sterker!”

“Sommige mantelzorgers weten de weg in zorgland goed te vinden en kloppen uit zichzelf aan bij MaatjeZ. Ze willen dan bijvoorbeeld informatie, advies of begeleiding. Iedereen kan ons telefonisch, per e-mail of persoonlijk raadplegen. Maar mantelzorgers zien zichzelf niet altijd als mantelzorgers. Ook al dreigt overbelasting, dan wordt niet vanzelfsprekend de link gelegd met het mantelzorgen en misschien voor een oplossing gekozen die niet de beste is. MaatjeZ wil daarom dat mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium al advies en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. En, we willen ook dat dit gegeven wordt op de plekken waar mantelzorgers zich melden. Daarom vinden wij het belangrijk dat andere professionals dan de mantelzorgconsulent en andere organisaties dan MaatjeZ ook oog hebben voor mantelzorgers. Zo neemt de kans toe dat mantelzorgers met vragen op tijd, en dus beter, worden geholpen. Om die reden zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking op met professionals en organisaties die in contact kunnen staan met mantelzorgers.”  In Beverwijk en Heemskerk zit MaatjeZ in het samenwerkingverband We(l)doen. Gezamenlijk worden er informatie en diensten aangeboden die gericht zijn op mantelzorgers en vrijwilligers. In september komt er een digitaal kennisplein waar iedereen de antwoorden op een groot aantal vragen over mantelzorg en vrijwillige inzet snel kan vinden. “Ook organiseren we nu gezamenlijk het Themacafé. Een groot voordeel is dat we dit in een wijkcentrum kunnen organiseren. Zo’n locatie is laagdrempelig; mensen stappen eerder naar binnen en dat is precies onze bedoeling. Bovendien kunnen we een breder programma aanbieden en het publiek meer tijd geven om vragen te stellen.” Verandert er nu iets voor de mantelzorgers uit Beverwijk en Heemskerk die geregistreerd zijn bij MaatjeZ? “Nee, zeker niet. Onze dienstverlening geven wij zoals u dat van ons gewend bent. Wel zult u vaker de naam ‘We(l)doen IJmond’ langs zien komen, want we zijn nog heel wat van plan!