088 - 995 77 88
Zorgen voor elkaar

MaatjeZ

Een blog van een mantelzorger uit Uitgeest

Martha (links), mantelzorger van José (rechts) Mantelzorg is doodgewoon een sociale en maatschappelijke daad. Maar mantelzorg is ook bijzonder. Martha (49) is werkzoekend en woont in Uitgeest. Zij kreeg van de gemeente een blijk van waardering voor haar mantelzorgen. Dat was voor haar de aanleiding om haar ervaringen te verwoorden in een column. “Mantelzorg is

Lees Meer

Interview met een Castricumse mantelzorger

“Ik ben een ontspannen mantelzorger.” Al als jong meisje zorgde Annemarie vaak voor haar moeder, die met haar gezondheid kwakkelde. “De enige dochter hè. Ik moest dus aan de bak. Zo ging dat toen”, vertelt ze. Nu is Annemarie 67, haar moeder 93 en wederom is ze mantelzorger. Er is echter een groot verschil met

Lees Meer

Samen staan we sterker!

Over het samenwerkingsverband van We(l)doen IJmond   In Beverwijk en Heemskerk is MaatjeZ onderdeel van het samenwerkingsverband We(l)doen IJmond. De samenwerkingspartners zijn Mee & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Heemskerk. “Wij brengen onze kennis en kunde over mantelzorg over op de professionals in het samenwerkingsverband. Zo kunnen we gezamenlijk meer mantelzorgers

Lees Meer

Mantelzorgconsulent Tenzile Dagdas

“Mantelzorgondersteuning is maatwerk.”   Sinds kort is het team van MaatjeZ versterkt met Tenzile Dagdas. Al tijdens haar opleiding werd ze geraakt door mantelzorg en alles wat daarmee samenhangt. “Voor mijn afstudeerscriptie wilde ik meer informatie over mantelzorg. Ik kreeg dat van MaatjeZ en daar kon ik verder mee. Toen al drong het tot mij

Lees Meer

Themacafé vraagverlegenheid: een intense beleving

Niet alle mantelzorgers vragen gemakkelijk om hulp. De risico’s van deze vraagverlegenheid en ook mogelijke oplossingen om dit te overwinnen kwamen aan bod tijdens het Themacafé van 18 april. MaatjeZ had samen met SWB, Welschap, Socius en Mee & De Wering deze bijeenkomst georganiseerd. Er waren zo’n 45 bezoekers! Het Themacafé begon met Ernst Buning,

Lees Meer

Ervaringen van een vrijwilliger

Ik ging vanuit MaatjeZ bij een zorgvrager aan de slag als vrijwilliger Ik vroeg mij af wat de mantelzorger en diegene voor wie gezorgd moet worden van mij zouden  vinden. Dachten ze over mij: “Wat voor vreemde vogel zou dat zijn?” Die gedachte omgekeerd, bekroop ook mij als vrijwilliger. Zou het klikken? We maakten kennis

Lees Meer

Aansluiten bij het Sociaal team

“Bundeling van kennis werkt goed.” In Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest is het Sociaal team het aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning in de buurt. De gemeenten werken hierin samen met diverse welzijn- en zorgorganisaties. Bijvoorbeeld met MaatjeZ. In Beverwijk neemt mantelzorgconsulent Lotte Engel onder andere deel aan het casuïstiekoverleg en gaat mee op huisbezoeken. “Mantelzorg

Lees Meer

“Dan wordt het wat stiller in de klas.”

Mantelzorgconsulent Patrick geeft gastlessen over mantelzorg aan leerlingen van het Kennemer College in Beverwijk. Hij bezoekt één keer per jaar de eerste klas van HAVO en VWO. Via de gastlessen krijgen jongeren meer informatie over wat mantelzorg is. “Als kinderen thuis moeten meehelpen omdat een familielid hulpbehoevend is, dan doen ze dat. De meeste kinderen

Lees Meer

Wow … wat een jaar!

Het doel dat MaatjeZ in 2016 voor oog had, was mantelzorgondersteuning hoog op ieders agenda te zetten. Op die van de gemeenten, op die van het bedrijfsleven, op die van de professionals en op die van alle inwoners. “Meer aandacht en begrip van de samenleving voor mantelzorg en mantelzorgproblematiek; dat geeft mantelzorgers steun”, legt Els

Lees Meer

Brandon, jonge mantelzorger

Op 10 november stond de jonge Mantelzorger Brandon in de krant. In zijn blog op onze site lezen jullie nog meer over zijn situatie. Bijvoorbeeld over gamen, chillen en positive vibes …

Lees Meer