Zorgen voor elkaar

MaatjeZ

MaatjeZ is er voor de professional!
Wat kunnen we voor u doen?

MaatjeZ is expertise centrum voor mantelzorgers en professionals
Fotograaf: Joost van Velsen

MaatjeZ is dagelijks in contact met mantelzorgers en professionals. Samenwerking is noodzakelijk om mantelzorgers de ondersteuning te geven die nodig is. Daarom stellen wij graag onze expertise ter beschikking. Deze kennis kunnen wij met u delen:

U kunt kosteloos* van onze expertise gebruik maken. Denk hierbij aan:

 • Bespreking casuïstiek
 • Ondersteunen van mantelzorgers in uw praktijk
 • Belastbaarheid van de mantelzorger in kaart brengende bijbehorend advies
 • Informatie over respijtzorg
 • Workshops voor u, of uw team
 • Begeleiden van familieavonden
 • Deelname aan thema- en/of werkgroepen
 • Meedenken bij het opstellen van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

 

*MaatjeZ wordt gefinancierd door de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Is uw organisatie niet gevestigd in deze gemeenten? Neem dan contact op voor een offerte.

Vacatures voor vrijwilligers in Heemskerk
Fotograaf: Angeline Swinkels

Wat kunt u als professional doen voor mantelzorgers in uw organisatie? Het belangrijkste is om mantelzorgers te herkennen, te erkennen en naar hen te luisteren. Ook kunt u de (over)belasting van de mantelzorger in kaart brengen met de de 3-minuten-check of de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg. Dit zijn handige tools om het gesprek met de mantelzorger te beginnen.

Heeft de mantelzorger meer ondersteuning nodig? Kunt u dat niet verantwoorden binnen uw eigen uren? MaatjeZ is er ook voor de mantelzorgers in uw organisatie. Zij kunnen, kosteloos* ondersteuning krijgen van MaatjeZ. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Persoonlijk gesprek thuis, bij uw organisatie, op een locatie van MaatjeZ of een telefonisch consult
 • Belastbaarheid van de mantelzorger in kaart te brengen, met een passend advies
 • Deelname aan de gespreksgroepen
 • Deelname aan Themacafés

Kijk hier voor het volledige aanbod voor mantelzorgers.

*MaatjeZ wordt gefinancierd door de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Woont de mantelzorger hier niet, dan verwijzen wij naar de eigen gemeente.

Samenwerking met mantelzorgondersteuning voor een optimaal zorgproces

Een gezamenlijke aanpak van professionals leidt tot een doelmatigere en efficiëntere zorg. Samenwerking is ook noodzakelijk om mantelzorgers de ondersteuning te geven die nodig is. Daarom stellen wij onze expertise ter beschikking. Samenwerking kan op allerlei fronten en we gaan graag het gesprek met u aan.

Neem vooral contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

word zorgvrijwilliger in beverwijl of heemskerk

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. Ontspanning is belangrijk voor mantelzorgers om hun taak goed vol te kunnen houden. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg.

MaatjeZ biedt zelf ook actief een vorm van respijtzorg aan door de inzet van een vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wordt ontlast. De mantelzorgconsulent van MaatjeZ kent alle mogelijkheden van respijtzorg in de buurt en kan u de juiste weg wijzen en/of helpen bij het aanvragen hiervan.

Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met ons.

Mantelzorg vrijwilliger Beverwijk helpt zorgvrager

De overheid stimuleert een maatschappij waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Bovendien hebben we te maken met een sterke vergrijzing en een toename van chronisch zieken. Daardoor neemt het aantal mantelzorgers toe en ook de druk op die mantelzorger wordt groter.

Mantelzorg is een belangrijke succesfactor in de totale zorgketen. Helaas zien we in de praktijk vaak dat mantelzorgers niet worden betrokken bij dat zorgproces. En dat is zonde. Voor professionals zijn mantelzorgers van grote waarde. Zij kunnen hun ervaring en kennis gebruiken om de zorg en begeleiding goed af te stemmen op de cliënt. Als de mantelzorger wegvalt, heeft dat gevolgen voor het totale zorgproces. Ook om die reden is het noodzakelijk om ook aandacht te hebben voor de mantelzorger. Een goede mantelzorgondersteuning kan alle professionals in de zorgketen ontlasten.

Feiten:

 • Er zijn in Nederland zo’n 4 miljoen mantelzorgers
 • Vier op de vijf mantelzorgers helpt familie
 • Mantelzorgers zijn van alle leeftijden
 • Ongeveer 1 op de 4 jongeren is mantelzorger
 • Van de mantelzorgers (18–64 jaar) heeft vijf op de zes betaald werk
 • Vier op de tien werkende mantelzorgers helpen vaak op dagen dat zij werken

REFERENTIES

Mevrouw Jansen (mantelzorger, partner met dementie)

Mijn man is dementerend. MaatjeZ heeft een vrijwilliger geregeld die met hem boodschappen doet. Ik heb dan even tijd voor mezelf. Dat geeft rust omdat ik weet dat mijn man het naar zijn zin heeft. Hij ziet dan andere mensen en blijft tegelijk actief. Bovendien is hij al jaren gewend om mij te helpen. Op […]

Sanne (jonge mantelzorger)

Mijn moeder is chronisch ziek en mijn vader zorgt voor haar. Maar hij werkt ook elke dag. Daarom moet ik meehelpen in het huishouden. Ik kan dus niet vaak met vrienden buitenshuis afspreken. Dat vinden zij niet leuk. Laatst heeft de mantelzorgconsulent een gastles op middelbare school gegeven. Sindsdien begrijpen mijn vrienden wat mantelzorgen is […]

WMO-consulent

Met MaatjeZ erbij heb ik een extra oog. De mantelzorgconsulenten zien de signalen van de mantelzorger en kunnen helpen bij bijvoorbeeld overbelasting. MaatjeZ is immers de expert op het gebied van mantelzorgondersteuning.

PROFESSIONELE KENNIS UITBREIDEN OF DELEN?

Ontdek wat MaatjeZ voor u kan betekenen