De Respijtcoach

Even vrijaf voor de mantelzorger noemen we met een mooi woord respijtzorg. Er is een breed aanbod aan respijtzorg in onze regio. Denk aan de inzet van vrijwilligers of dagopvang. Als u iets langer ‘vrijaf’ wil is er de mogelijkheid voor uw naaste om ergens te logeren. Wij zoeken graag samen met u naar de oplossing die het beste bij uw situatie past. Ook helpen wij u graag om deze hulp te organiseren.

MantelZ helpt u met zoeken naar mogelijkheden om echt tijd voor uzelf te kunnen nemen, zonder dat u zich druk hoeft te maken over de zorg voor uw naaste.

U kunt de zorg voor uw naaste tijdelijk overdragen aan vrijwilligers of aan beroepskrachten. Uw keuze bepaalt vaak of u voor de zorg een bijdrage moet betalen. De kosten zijn afhankelijk van de vorm. Soms is de respijtzorg gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen vanuit de: WMO, WLZ, Jeugdwet, de zorgverzekeringswet.

Hieronder vindt u de verschillende vormen van respijtzorg:

Dagopvang

zoals dagbesteding voor mensen met dementie of een zorgboerderij

Begeleiding

thuis of aanwezigheidszorg thuis zoals inzet van een beroepskracht of vrijwilliger in huis.

Gezelschap of praktische hulp

zoals activiteiten in de buurt, vrijwilligersorganisaties, ledenservice, welzijn op recept.

Logeeropvang

zoals logeerhuis/ respijthuis, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, gastgezin of zorghotel

Uitstapje of vakantie.

Samen activiteiten ondernemen om zorg even los te laten, bijvoorbeeld dagje uit of vakantie waar de zorg wordt overgenomen. Zoals een dagje uit met een vrijwilligersorganisatie, een zorghotel of vakantie voor mensen met een beperking.

De respijtcoach

De respijtcoach van MantelZ kent alle mogelijkheden van respijtzorg in de buurt en kan uw cliënt en mantelzorger de juiste weg wijzen en/of helpen bij het aanvragen hiervan. Als u knelpunten tegenkomt of vormen van respijtzorg mist in deze regio horen wij dit ook graag.

Respijtcoach: Hanna Blankevoort

Bellen op 06 122 70504 of mailen: h.blankevoort@maatjez.nl

Bekijk onze Respijtwijzer voor het volledige aanbod in de regio!

Scroll to top