Zorgen voor elkaar

MaatjeZ

MaatjeZ is er voor de mantelzorgers!
Wat kunnen we voor u doen?

Vrijwilliger worden bij MaatjeZ?

Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken: 

Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen. 

Voor vrijwilligerszorg kies je 

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Wat is mantelzorg?

Zorgt u langdurig, onbetaald en soms intensief voor een naaste met een chronische ziekte of beperking? Dan bent u mantelzorger. Deze zorg lijkt vaak vanzelfsprekend, maar het gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. U doet het uit liefde en het is geen betaalde baan of vrijwilligerswerk.

Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. U bent mantelzorger als u iemand lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan u normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Dankzij uw zorg is minder of geen thuiszorg nodig.

Mantelzorger wordt u vaak niet bewust. Zeker bij (plotselinge) ziekte, bijvoorbeeld van uw kind, partner of ouder, vindt u het vaak logisch om de zorg te geven. Maar mantelzorg is niet verplicht.

Mantelzorg bestaat uit:

 • begeleiding
 • toezicht en gezelschap houden
 • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
 • persoonlijke verzorging, zoals aankleden

Mantelzorger word je soms van de ene op de andere dag. Wanneer een naaste een ongeluk krijgt of bijvoorbeeld plots langdurig ziek wordt heeft de zorgdrager er plots een hoop taken en verantwoordelijkheden bij. Het kan zich ook langzaam ontwikkelen. Bijvoorbeeld wanneer een familielid ouder wordt, langzaam achteruit gaat in conditie en steeds minder zelf kan.

In beide gevallen kan de mantelzorg die u geeft leiden tot overbelasting. U kan uw persoonlijke leven, werk, en de zorg simpelweg niet meer combineren. Dit levert stress en zorgen met zich mee. Het kan ook betekenen dat u minder goed presteert op het werk bijvoorbeeld. 

Op de rest van deze website leest u over wat u kan doen, en wat wij voor u kunnen doen. 

Komt u er op enig moment niet uit of heeft u een vraag? Contact opnemen mag altijd!

MaatjeZ helpt overbelaste mantelzorgers

Zorgvrijwilliger

U kunt de zorg tijdelijk overdragen aan een zorgvrijwilliger (respijtzorg). Deze gaat met degene waar u voor zorgt bijvoorbeeld wandelen of naar de markt of is gewoon thuis aanwezig. Zo heeft u even tijd voor uzelf.

Netwerkcoach

Bent u mantelzorger en is de kring om u heen niet zo groot? Zou u graag meer contacten willen of activiteiten willen doen? Of wilt u graag hulp uit uw omgeving? U weet alleen niet zo goed hoe u dat moet aanpakken. De netwerkcoach helpt u graag.

Cursussen

MaatjeZ heeft een uitgebreid aanbod ter ondersteuning van u als mantelzorger.

Bekijk de agenda voor het aanbod van cursussen, informatiebijeenkomsten,

Wat doen wij?

Individuele ondersteuning

MaatjeZ biedt mantelzorgers informatie en advies, praktische en emotionele steun, cursussen en behartigt uw belangen. Onze diensten zijn kosteloos. Uw vraag is ons uitgangspunt.

Mantelzorgconsulent

U heeft uw eigen manier van zorgen voor uw naaste. Of het nu gaat om uw moeder met dementie, uw vader met een beroerte, uw kind met autisme of uw partner met parkinson. Of een vriend met psychische klachten of een buur die door een ongeluk beperkt is.

In zo’n situatie kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt over:

 • hoe blijf ik zorg geven op mijn eigen manier
 • hoe kan ik omgaan met mijn veranderende naaste
 • waarvoor en hoe kan ik hulp inschakelen
 • welke zorg- en hulpinstanties zijn er in mijn omgeving
 • welke financiële regelingen zijn er
 • hoe vraag ik een indicatie aan of een persoonsgebonden budget
 • wat kan ik met mijn werkgever regelen
 • hoe versterk ik mijn sociale netwerk
 • waar vind ik emotionele ondersteuning

U kunt een afspraak maken met een van onze mantelzorgconsulenten.

Jonge Mantezorgers

Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Soms kun je wel wat hulp gebruiken

Het zorgen voor een familielid, in combinatie met je opleiding, vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Hoe zorg je nou goed voor jezelf? En welke ondersteuning is er voor je? Een paar tips:

 • Deel je zorg
  Praat over je situatie met iemand die je vertrouwt. Je zult merken dat het oplucht om je zorgen te delen.
 • Bespreek het op school of op je werk
  Vertel aan je leraar, mentor, decaan of leidinggevende over je thuissituatie. Door te laten weten dat je iemand om je heen hebt die zorg nodig heeft, groeit het begrip voor jou. Bijvoorbeeld als je een keer iets niet af hebt of er een keer niet bent. Ook kan je omgeving dan meedenken of er dingen zijn die jou kunnen helpen.
 • Geef aan wanneer het te veel is
  Misschien kunnen mensen in je omgeving wat van je overnemen. Dat is niet egoïstisch, maar echt nodig om het vol te houden. Weet je niemand? Vraag dan om hulp bij de Mantelzorglijn, wij kunnen je doorverwijzen naar iemand in jouw omgeving die je verder kan ondersteunen. Ook kun je je zorgen of problemen bespreken met de zorgprofessionals van jouw familielid.
 • Blijf leuke dingen doen 
  Het blijft lastig, want je bent al zo druk. Maar tijd voor jezelf is heel belangrijk! Ga als het even kan lekker sporten en probeer met vrienden te blijven afspreken. Zo heb je afleiding en sta je er niet alleen voor.
 • Zoek informatie 
  Is iets niet duidelijk over de ziekte of handicap? Het is voor jezelf dan prettig hierover vragen te stellen aan je familie, huisarts of een verpleegkundige. De antwoorden kunnen je geruststellen.
Waar kun je terecht?
 • Wil je eens met iemand praten? Je kan ons bereiken via info@maatjez.nl of 088-995 77 88 Bel gerust of stuur een e-mail. Wij kunnen je verder helpen.

Wil je meedenken?

Wij zijn op zoek naar jouw mening! Ben je tussen de 12 en 25 jaar en wil je meedenken over de dingen die wij voor jou en andere jonge mantelzorgers kunnen doen? Neem contact met ons op!

Fotograaf: Angeline Swinkels

Vormen van respijtzorg
Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Om u een idee te geven vindt u hieronder een aantal mogelijkheden:

Logeeropvang zoals logeerhuis/ respijthuis, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, gastgezin of zorghotel

Dagopvang zoals dagbesteding voor mensen met dementie of een zorgboerderij

Begeleiding thuis of aanwezigheidszorg thuis zoals inzet van een beroepskracht of vrijwilliger in huis.

Gezelschap of praktische hulp zoals activiteiten in de buurt, vrijwilligersorganisaties, ledenservice, welzijn op recept.

Uitstapje of vakantie. Samen activiteiten ondernemen om zorg even los te laten, bijvoorbeeld dagje uit of vakantie waar de zorg wordt overgenomen. Zoals een dagje uit met een vrijwilligersorganisatie, een zorghotel of vakantie voor mensen met een beperking.

Respijtzorg

Even vrijaf voor de mantelzorger noemen we met een mooi woord respijtzorg. Komt u, naast de zorg voor uw naaste, voldoende aan uw ontspanning toe? Heeft u er vertrouwen in dat de zorg doorgaat wanneer u tijd voor uzelf neemt? MaatjeZ helpt u met zoeken naar mogelijkheden om echt tijd voor uzelf te nemen, zonder dat u zich druk hoeft te maken of de zorg voor uw naaste door kan gaan.

Incidenteel of structureel
U kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een familiebezoek of een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of maandelijks een weekend.

Waar?
De zorg kan thuis of buitenshuis geboden worden. Wordt de zorg thuis overgenomen, dan kunt u als mantelzorger van huis, terwijl uw familielid voor wie u zorgt in de vertrouwde omgeving kan blijven. Zorg kan ook buitenshuis plaatsvinden. Degene voor wie u zorgt gaat ergens naar toe, zodat u thuis even tijd voor uzelf heeft of juist gelegenheid om even weg te gaan.

Door wie?
U kunt de zorg overdragen aan vrijwilligers of aan beroepskrachten. Uw keuze bepaalt vaak of u voor de zorg een bijdrage moet betalen. Zie voor meer informatie hierover bij financiering.

Voor wie is de zorg?
Dat kan voor iedereen. Ouderen, jongeren of kinderen, ziek of met een beperking… Voor ieders situatie is een oplossing te vinden en vaak zijn er speciale voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

Financiering
De kosten zijn afhankelijk van de vorm. Soms is de respijtzorg gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen vanuit de: WMO, WLZ, Jeugdwet, de zorgverzekeringswet.

Flexibel werken:
Soms is het mogelijk om de werktijden aan te passen of minder uren te werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor.
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/werk-en-mantelzorg/flexibel-werken

In gesprek gaan:
Het in gesprek gaan met de leidinggevende doen mantelzorgers niet zo snel. Toch kan het voordelen opleveren als u in gesprek gaat met uw leidinggevende. Het zorgt voor aandacht en begrip voor uw situatie en hulp.

Tips om het gesprek voor te bereiden kunt u vinden op:
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/werk-en-mantelzorg/in-gesprek-met-je-leidinggevende

Vervangende zorg (respijtzorg):
Om een goede balans tussen werk en mantelzorg te krijgen is even ontspannen en tijd voor uzelf belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor uzelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie u zorgt zijn. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd.

Meer informatie over respijtzorg:
https://www.maatjez.nl/department/mantelzorgers/#1459346635222-ecf1c242-23bb

Online cursus en tips:
Online kunt u ook een cursus volgen over het combineren van werk en mantelzorg:
https://www.amc.nl/web/specialismen/coronel-instituut-voor-arbeid-en-gezondheid/coronel-instituut/zelfhulpcursus-werk-en-mantelzorg.htm

Op het platform M-Power vindt u informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.
https://www.mantelzorgpower.nl/

 

Werk en mantelzorg

Combineert u werk en mantelzorg? Dan bent u niet alleen. Twee op de drie mantelzorgers hebben betaald werk. Ongeveer een op de drie werkende mantelzorgers helpt vrijwel altijd op (of na) een werkdag .

Het maakt veel verschil of u ver of dichtbij woont van degene voor wie u gezorgd, of u een gezin hebt en werk hebt. Ook maakt het verschil of u er alleen voor staat of dat u de zorg kan delen. Afhankelijk van uw situatie kan er meer of minder van u worden gevraagd. Wanneer de balans zoek is tussen uw werk en uw mantelzorgtaken is er een groot risico op overbelasting. Een goede balans is dus belangrijk.

Hoe kunt een goede balans krijgen tussen werk en mantelzorg?

Wat voor mogelijkheden zijn er om de combinatie van werk en mantelzorg makkelijker te maken? Hier zijn verschillende manieren voor:
• verlofregelingen
• flexibel werken
• in gesprek met leidinggevende
• vervangende zorg
• Online cursus en tips
• Meer informatie over werk en mantelzorg

Verlofregelingen:
In sommige situaties kunt u verlof aanvragen. Er zijn drie verschillende verlofregelingen:
• Calamiteitenverlof
• Kortdurend zorgverlof
• Langdurend zorgverlof

Meer informatie over verlofregelingen vindt u op: https://www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/overzicht-wetregelgeving/

Flexibel werken:
Soms is het mogelijk om de werktijden aan te passen of minder uren te werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor.
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/werk-en-mantelzorg/flexibel-werken

Meer informatie over werk en mantelzorg:
Op deze pagina staat informatie voor mantelzorgers, maar we gaan natuurlijk ook aandacht besteden aan werkgevers. Hier gaat het dan om het informeren van werkgevers, bewustwording, verbeteren van positie van werkende mantelzorgers.
Bent u een werkgever kijkt dan hier:

………………………………………..
Voor meer informatie over werk en mantelzorg kunt u Hanna Blankevoort bellen (06 122 70504) of mailen: h.blankevoort@maatjez.nl

REFERENTIES

Mevrouw Jansen (mantelzorger, partner met dementie)

Mijn man is dementerend. MaatjeZ heeft een vrijwilliger geregeld die met hem boodschappen doet. Ik heb dan even tijd voor mezelf. Dat geeft rust omdat ik weet dat mijn man het naar zijn zin heeft. Hij ziet dan andere mensen en blijft tegelijk actief. Bovendien is hij al jaren gewend om mij te helpen. Op […]

Sanne (jonge mantelzorger)

Mijn moeder is chronisch ziek en mijn vader zorgt voor haar. Maar hij werkt ook elke dag. Daarom moet ik meehelpen in het huishouden. Ik kan dus niet vaak met vrienden buitenshuis afspreken. Dat vinden zij niet leuk. Laatst heeft de mantelzorgconsulent een gastles op middelbare school gegeven. Sindsdien begrijpen mijn vrienden wat mantelzorgen is […]

WMO-consulent

Met MaatjeZ erbij heb ik een extra oog. De mantelzorgconsulenten zien de signalen van de mantelzorger en kunnen helpen bij bijvoorbeeld overbelasting. MaatjeZ is immers de expert op het gebied van mantelzorgondersteuning.

BENT U OF BEN JIJ MANTELZORGER?

Ontdek wat MaatjeZ voor u kan betekenen