Over ons

MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg is een organisatie die mantelzorgers en professionals ondersteunt. Het werkgebied van MaatjeZ bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. De ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de gemeenten, met subsidies uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

U kunt zich bij ons registreren als mantelzorger. Dan houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Aan de registratie als mantelzorger bij MaatjeZ zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

Het team

Het team van MaatjeZ bestaat uit een diverse groep consulenten met allen hun eigen achtergrond en expertise. Één zaak hebben zij in ieder geval gemeen: De passie voor het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers!

Ingrid Zoer

Mantelzorgconsulent Castricum en Uitgeest
06-39331563

Pauline Landwehr Johann

Mantelzorgconsulent & Mantelzorgmakelaar Castricum en Uitgeest
06-39331563

Mart Witteman

Mantelzorgconsulent Heemskerk
06-82260412

Hanna Blankevoort

Mantelzorgconsulent, Vrijwilligerscoördinator, Respijtcoach
06-12270504

Carie Moeskops

Mantelzorgconsulent Beverwijk
06-20598821

Visie

Zorgen voor elkaar, dat is wat MaatjeZ in alle facetten nastreeft. Zorgen voor elkaar, samen met mantelzorgers, samen met familie, samen met het netwerk, samen met gemeenten en andere partners.

Het team van Maatje Z staat voor u klaar om zorgen voor elkaar ook mogelijk en laagdrempelig te maken. Hiertoe hebben wij een groot aantal producten en diensten ontwikkeld. Zo kunnen we er, samen met onze partners, voor zorgen dat mensen met een beperking optimaal zelfredzaam en onafhankelijk zijn en waar nodig een beroep kunnen doen op onderlinge zorg: de mantelzorg. Ons pakket sluit naadloos aan op de doelstellingen van de WMO.

Scroll to top