Privacy Policy

De persoonsgegevens van mantelzorgers die zich laten registreren bij MantelZ, worden door MantelZ vastgelegd. Wij gebruiken ze om u op te hoogte te stellen van onze voor u relevante producten en diensten. Wilt u dit niet, dan kunt u dat via een e-mail aan info@maatjeZ.nl aan ons kenbaar maken. Persoonlijke gegevens van de bij ons geregistreerde mantelzorgers en bezoekers aan de website worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Op de site van MantelZ treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens.

Cookies

MantelZ mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Een methode die op veel internet pagina’s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s verschaffen zij MantelZ informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van MantelZ op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Colofon

De website MantelZ.nl is ontwikkeld door MantelZ in samenwerking met Vandemarketing. De website wordt onderhouden door medewerkers van MantelZ. De informatie wordt regelmatig aangevuld. U kunt aan de informatie op onze site geen rechten ontlenen of ons aansprakelijk stellen voor onjuiste en/of onvolledige informatie. Wij stellen het erg op prijs als u ons laat weten wanneer u onjuistheden of onduidelijkheden aantreft. U kunt ons bellen op 088 – 995 77 88 of mailen naar info@maatjez.nl.

Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom!

Alle rechten zijn voorbehouden aan MantelZ. Gehele of gedeeltelijk overname is uitsluitend toegestaan na toestemming van MantelZ.

Scroll to top