Zorgen voor elkaar

MaatjeZ

MaatjeZ is er voor de professional!
Wat kunnen we voor u doen?

MaatjeZ is expertise centrum voor mantelzorgers en professionals
Fotograaf: Joost van Velsen

MaatjeZ is dagelijks in contact met mantelzorgers en professionals. Samenwerking is noodzakelijk om mantelzorgers de ondersteuning te geven die nodig is. Daarom stellen wij graag onze expertise ter beschikking. Deze kennis kunnen wij met u delen:

U kunt kosteloos* van onze expertise gebruik maken. Denk hierbij aan:

 • Bespreking casuïstiek
 • Ondersteunen van mantelzorgers in uw praktijk
 • Belastbaarheid van de mantelzorger in kaart brengende bijbehorend advies
 • Informatie over respijtzorg
 • Workshops voor u, of uw team
 • Begeleiden van familieavonden
 • Deelname aan thema- en/of werkgroepen
 • Meedenken bij het opstellen van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

 

*MaatjeZ wordt gefinancierd door de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Is uw organisatie niet gevestigd in deze gemeenten? Neem dan contact op voor een offerte.

Vacatures voor vrijwilligers in Heemskerk
Fotograaf: Angeline Swinkels

Wat kunt u als professional doen voor mantelzorgers in uw organisatie? Het belangrijkste is om mantelzorgers te herkennen, te erkennen en naar hen te luisteren. Ook kunt u de (over)belasting van de mantelzorger in kaart brengen met de de 3-minuten-check of de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg. Dit zijn handige tools om het gesprek met de mantelzorger te beginnen.

Heeft de mantelzorger meer ondersteuning nodig? Kunt u dat niet verantwoorden binnen uw eigen uren? MaatjeZ is er ook voor de mantelzorgers in uw organisatie. Zij kunnen, kosteloos* ondersteuning krijgen van MaatjeZ. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Persoonlijk gesprek thuis, bij uw organisatie, op een locatie van MaatjeZ of een telefonisch consult
 • Belastbaarheid van de mantelzorger in kaart te brengen, met een passend advies
 • Deelname aan de gespreksgroepen
 • Deelname aan Themacafés

Kijk hier voor het volledige aanbod voor mantelzorgers.

*MaatjeZ wordt gefinancierd door de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Woont de mantelzorger hier niet, dan verwijzen wij naar de eigen gemeente.

Samenwerking met mantelzorgondersteuning voor een optimaal zorgproces

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.werkenmantelzorg.nl/

Hoe mantelzorgvriendelijk is uw organisatie? Hier kunt u een checklist vinden.

Meer informatie over werk en mantelzorg
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.werkenmantelzorg.nl/

Op deze pagina staat informatie voor werkgevers. De informatie voor mantelzorgers kunt u vinden op https://www.maatjez.nl/mantelzorgers/ 
………………………………………..
MaatjeZ heeft voor u als werkgever ook een aanbod. Voor meer informatie en mogelijkheden voor ondersteuning over bij het thema ‘werk en mantelzorg’ kunt u Hanna Blankevoort bellen (06 122 70504) of mailen: h.blankevoort@maatjez.nl

Werkgevers

Het combineren van werk en mantelzorg is tegenwoordig heel gebruikelijk. Weet u hoeveel van uw medewerkers ook mantelzorger zijn?

In 2020 combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. Er verandert veel op de in zorg voor elkaar. Mensen gaan meer voor elkaar zorgen en daarnaast worden mensen gestimuleerd te gaan werken. Hierdoor neemt het aantal werkende mantelzorgers alleen maar toe.

Hoe eerder u herkent en erkent dat uw medewerker ook zorgtaken heeft hoe beter. U kunt hierdoor geld en tijd besparen en u houdt uw medewerker gemotiveerd en gezond . Een eerste stap is het bespreekbaar maken van dit belangrijke onderwerp.

Voor de verschillende partijen geeft ‘Werk en mantelzorg’ de volgende tips:

Voor de organisatie:

 • Zorg dat beleid en regelingen in de organisatie bekend, bespreekbaar, actueel en vindbaar zijn;
 • Maak werk en mantelzorg vast bespreekpunt tussen leidinggevende en medewerkers;
 • Maak bekend waar men binnen en buiten de organisatie terecht kan voor ondersteuning.

Voor leidinggevenden:

 • Maak het bespreekbaar! vraag actief naar combinatie werk en mantelzorg
 • Geef aandacht en begrip, denk mee met oplossingen, op korte en lange termijn
 • Denk niet in kosten, maar in baten op de lange termijn: inzetbaarheid, gezondheid, loyaliteit
 • Leg afspraken vast, evalueer regelmatig, pas aan wanneer nodig.

Voor collega’s:

 • Maak het in het team bespreekbaar, vraag actief naar combinatie werk en mantelzorg
 • Geef aandacht en begrip, denk mee over oplossingen, kan werk (tijdelijk) overgenomen worden?
 • Houd de teamspirit in gedachten: Samen leven, samen werken, samen zorgen. Mantelzorg kan ook jou overkomen.

Voor mantelzorgers:

 • Maak het op tijd bespreekbaar, wacht niet tot de combinatie niet meer lukt
 • Denk na over welke ondersteuning jou kan helpen, sta open voor suggesties
 • Zorg dat leidinggevende en collega’s zich in kunnen leven in jouw situatie, dat levert begrip op
 • Leg afspraken vast en evalueer regelmatig: werken ze nog goed voor jou en de organisatie?
word zorgvrijwilliger in beverwijl of heemskerk

Voor wie is respijtzorg bedoeld?
Dat kan voor iedereen. Ouderen, jongeren of kinderen, ziek of met een beperking… Voor ieders situatie is een oplossing te vinden en vaak zijn er speciale voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

Financiering
De kosten zijn afhankelijk van de vorm. Soms is de respijtzorg gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, zijn er mogelijkheden van vergoeding vanuit de: WMO, WLZ, Jeugdwet, de zorgverzekeringswet.
Klik hier voor meer informatie over vervangende zorg / respijtzorg

Wat kunt u doen als professional?

 • Besef dat een op de vijf volwassenen mantelzorger is, dus waarschijnlijk ook een aantal van uw cliënten, patiënten of bezoekers. Ga voor u zelf na: hoe kan ik hen goed in beeld krijgen?
 • Ga bijtijds in gesprek met de mantelzorger en vertel waarom respijtzorg belangrijk is voor zowel mantelzorger als verzorgde. Leg uit dat inschakelen van hulp kan meehelpen om de zorg langer en beter vol te houden
 • Wijs de mantelzorger op de mogelijkheden van de respijtzorg.
 • Denk mee met de mantelzorger en wees flexibel: respijtzorg is maatwerk!

Respijtzorg

Vervangende mantelzorg of respijtzorg is de tijdelijke overname van de mantelzorgtaken. Door die tijdelijke overname heeft de mantelzorger even vrijaf om andere dingen te doen.

De respijtzorg kan vele vormen hebben. Het kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. De respijtzorg kan door een beroepskracht of een vrijwilliger worden gegeven en zowel incidenteel of structureel zijn.

Waarom respijtzorg?
Mantelzorgers bieden – vaak intensief – zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Dat gaat vaak goed, maar kan ook teveel worden. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat mantelzorgers af en toe de zorg uit handen kunnen geven. Als ze op tijd en regelmatig tijd voor zichzelf nemen, kunnen ze de zorg langer volhouden en met plezier blijven doen.

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp. Ze vinden het vaak moeilijk om de zorg over te dragen, en voelen zich hier schuldig over. Sommige mensen ervaren om hulp vragen als een vorm van zwakte, of zien het belang van hulp niet genoeg in. Ook wil de verzorgde niet altijd door een ander verzorgd worden. Verder zijn veel mantelzorgers niet goed op de hoogte van de mogelijkheden van vervangende mantelzorg. Ze zien ook vaak op tegen het uitzoek- en regelwerk.Mantelzorgers geven vaak te laat aan dat de zorg te veel wordt.

Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met ons.

Meer informatie en de respijtcoach

De respijtcoach van MaatjeZ kent alle mogelijkheden van respijtzorg in de buurt en kan uw cliënt en mantelzorger de juiste weg wijzen en/of helpen bij het aanvragen hiervan. Als u knelpunten tegenkomt of vormen van respijtzorg mist in deze regio horen wij dit ook graag. Wij gaan graag met u in gesprek.

Respijtcoach: Hanna Blankevoort, bellen op 06 122 70504 of mailen: h.blankevoort@maatjez.nl

U vindt ook veel aanbod op:
Beverwijkwijzer
Heemskerkwijzer

Mantelzorg vrijwilliger Beverwijk helpt zorgvrager

De overheid stimuleert een maatschappij waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Bovendien hebben we te maken met een sterke vergrijzing en een toename van chronisch zieken. Daardoor neemt het aantal mantelzorgers toe en ook de druk op die mantelzorger wordt groter.

Mantelzorg is een belangrijke succesfactor in de totale zorgketen. Helaas zien we in de praktijk vaak dat mantelzorgers niet worden betrokken bij dat zorgproces. En dat is zonde. Voor professionals zijn mantelzorgers van grote waarde. Zij kunnen hun ervaring en kennis gebruiken om de zorg en begeleiding goed af te stemmen op de cliënt. Als de mantelzorger wegvalt, heeft dat gevolgen voor het totale zorgproces. Ook om die reden is het noodzakelijk om ook aandacht te hebben voor de mantelzorger. Een goede mantelzorgondersteuning kan alle professionals in de zorgketen ontlasten.

Feiten:

 • Er zijn in Nederland zo’n 4 miljoen mantelzorgers
 • Vier op de vijf mantelzorgers helpt familie
 • Mantelzorgers zijn van alle leeftijden
 • Ongeveer 1 op de 4 jongeren is mantelzorger
 • Van de mantelzorgers (18–64 jaar) heeft vijf op de zes betaald werk
 • Vier op de tien werkende mantelzorgers helpen vaak op dagen dat zij werken

Ons aanbod

MaatjeZ is op meerdere manieren actief voor de Jonge Mantelzorger. Jaarlijks verzorgen wij workshops en trainingen voor het basis- en middelbaar onderwijs. 

Bent u geïnteresseerd in een verzorgde workshop over jonge mantelzorgers? Vaak verzorgen wij dit kosteloos. Neem contact op met ons.

Ook zijn wij bezig met het ontwikkelen van een online platform waarop jonge mantelzorgers met elkaar en met onze professionals in contact kunnen komen. 

Onze Instagram pagina voor Jonge Mantelzorgers is sinds kort online! Bekijk hem hier.

Jonge Mantelzorgers

Jonge mantelzorgers hebben zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Welke impact heeft dit op jongeren? En hoe bereik en ondersteun je hen het best? MantelzorgNL biedt je middelen om je daarbij te helpen.

Wie zijn jonge mantelzorgers?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Gevolgen van mantelzorg voor jongeren

De gevolgen kunnen zijn:

 • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid, weinig aandacht en ruimte voor eigen problemen, ontbreken van openheid
 • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten
 • verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen, weinig tijd voor schoolwerk, studievertraging
 • minder tijd voor vrienden/vriendinnen, sport, school/studie en hobby’s, missen emotionele steun

Jonge mantelzorgers leren verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met beperkingen van een ander. Ze zijn vaak zelfstandiger en onafhankelijker dan leeftijdgenoten zonder extra zorgtaken.

Hoe kun je jonge mantelzorgers ondersteunen?

Alle professionals in zorg, welzijn en onderwijs hebben een belangrijke rol in het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun ouders. Je kunt gebruikmaken van de volgende 5 stappen.

 • Herkennen en erkennen: zie en hoor jonge mantelzorgers
 • Inventariseren: breng de opgroeisituatie in kaart
 • Signaleren: heb oog voor signalen dat het niet goed gaat
 • Informeren: geef informatie over hulp aan jonge mantelzorgers en hun ouder(s)
 • Doorverwijzen: zorg voor een warme overdracht naar hulp

REFERENTIES

Mevrouw Jansen (mantelzorger, partner met dementie)

Mijn man is dementerend. MaatjeZ heeft een vrijwilliger geregeld die met hem boodschappen doet. Ik heb dan even tijd voor mezelf. Dat geeft rust omdat ik weet dat mijn man het naar zijn zin heeft. Hij ziet dan andere mensen en blijft tegelijk actief. Bovendien is hij al jaren gewend om mij te helpen. Op […]

Sanne (jonge mantelzorger)

Mijn moeder is chronisch ziek en mijn vader zorgt voor haar. Maar hij werkt ook elke dag. Daarom moet ik meehelpen in het huishouden. Ik kan dus niet vaak met vrienden buitenshuis afspreken. Dat vinden zij niet leuk. Laatst heeft de mantelzorgconsulent een gastles op middelbare school gegeven. Sindsdien begrijpen mijn vrienden wat mantelzorgen is […]

WMO-consulent

Met MaatjeZ erbij heb ik een extra oog. De mantelzorgconsulenten zien de signalen van de mantelzorger en kunnen helpen bij bijvoorbeeld overbelasting. MaatjeZ is immers de expert op het gebied van mantelzorgondersteuning.

PROFESSIONELE KENNIS UITBREIDEN OF DELEN?

Ontdek wat MaatjeZ voor u kan betekenen