Respijtwijzer

Mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan respijtzorg. Respijtzorg is tijdelijke overname van de zorg ofwel vervangende mantelzorg, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft.

Ook wordt door mantelzorgers aangegeven dat zij het aanbod niet kennen. Met deze respijtwijzer hebben wij het aanbod in de regio in beeld gebracht. Deze wijzer proberen wij doorlopend actueel te houden. Toch kan het actuele aanbod veranderd zijn. Voor uitgebreide informatie en aanvullingen kunt u de respijtcoach van MantelZ bellen of mailen.

De Respijtcoach Beverwijk / Heemskerk:

Hanna Blankevoort Tel: 06 – 122 705 04 of h.blankevoort@mantelz.nl

filter
  • Reset
Scroll to top