Alkcare

Het respijtaanbod

Kortdurend verblijf; hiervoor zijn vier kamers beschikbaar (3 op locatie Rekerheem, 1 op locatie Oldeburgh)

Alkcare levert intramurale zorg in de zorgcentra, extramurale (thuis-) zorg in de seniorencomplexen rondom de wijksteunpunten en de hoofdlocaties en levert voor psychogeriatrische cliënten dagverzorging en dagbehandeling.

Contactgegevens
Alkcare Herenweg 91
1829 AC Alkmaar
Tel: 072- 564 40 00
www.alkcare.nl
info@alkcare.nl
Soort Respijtzorg
  • Logeeraanbod
Doelgroep
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
Financiering
  • Particulier
  • WMO
Scroll to top