Hospice Groep Midden Kennemerland

Het respijtaanbod

• Hospice in Beverwijk
• Inzet vrijwilligers thuis.
Vrijwilligers vervangen een aantal uur per week de mantelzorg en zijn zo ondersteunend aan de zieke, mantelzorg en professional

In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht verzorging en aandacht nodig.

Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in de Hospice. Onze getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve zorg (= verzachting / verlichting) aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers.

Contactgegevens
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland
Zeestraat 92
1942 AT Beverwijk
Tel: 0251 - 218 316
Email: info@hospice-beverwijk.nl
www.hospice-beverwijk.nl
Doelgroep
  • Algemeen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • Gratis
  • Particulier
Scroll to top