Humanitas

Het respijtaanbod

• Maatjes GGZ ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen ondernemen om iets aan de eenzaamheid en het isolement te doen .
• Maatjes Immigranten, de activiteit richt zich op het laten participeren
• Vriendschappelijk huisbezoek
• Activerend huisbezoek,
De vrijwilliger helpt je om een sociaal netwerk op te bouwen.
• Telefooncirkel

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas IJmond werkt in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Contactgegevens
Humanitas IJmond
E-mail: ijmond@humanitas.nl
Tel : 06 - 35113435
www.humanitas.nl
Soort Respijtzorg
  • Aanwezigheidszorg
  • Respijtzorg light
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • Gratis
Scroll to top