Odion

Het respijtaanbod

o Logeeradres voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperkingen.
o Logeeradres voor volwassenen met een verstandelijke beperking
o Dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, hersenletsel, afasie of een chronische ziekte.

Odion biedt een scala van mogelijkheden voor mensen, volwassenen en kinderen, met een verstandelijke beperking. Ook zijn er voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een auditievebeperking, voor mensen met een lichamelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

• Kinderen met een verstandelijke beperking evt. i.c.m een auditieve of lichamelijke beperking

• Volwassenen met een verstandelijke beperking,lichamelijke beperking, auditieve beperking of niet aangeboren hersenletsel

Contactgegevens
Cliëntenservice Odion
Tel. 0299 418 350
clientservice@odion.nl
www.odion.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Jeugdwet
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top