Ons Tweede Thuis

Het respijtaanbod

Kinderen en jongeren
* Speciale Buitenschoolse Opvang ( SBSO) voor ZMLK of VSO school
* Vakantie-opvang, exclusief vervoer

Volwassenen:
o Dagbesteding

Ons Tweede Thuis richt zich op kinderen met een verstandelijke beperking, Ernstig Meervoudige Beperking, en bijkomende problematiek zoals autisme.

Daarnaast heeft  Ons tweede Thuis aanbod voor volwassenen met een verstandelijke beperking of Niet-Aangeboren Hersenletsel en bijkomende problematiek zoals autisme. De locaties zijn met name gelegen in de regio Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelland&Meerlanden.  

Mensen uit de Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum zijn ook welkom, maar is wel afhankelijk van de zorgvraag, indicatie/ of beschikking en het vervoer is ook een aandachtspunt.

Vanaf 1 jan 2023 is Ons Tweede Thuis voor de jeugd (tot 18 jaar) een onderdeel van de samenwerkingsorganisatie Planet Young, bestaande uit 6 jeugdzorgorganisaties: Levvel, Parlan, GGZ-NHN, iHUB De Opvoedpoli, Ons Tweede Thuis en ZIJN.

Dit is een gevolg van de aanbesteding van de gemeenten in regio Zuid Kennemerland & IJmond. Planet Young heeft daarom een gezamenlijke toegang.

Deze Toegang is op werkdagen van 9.00-17.00 bereikbaar op telefoonnummer 0643551593 via emailadres informatie@planetyoung.nl en webpagina www.planetyoung.nl.

Contactgegevens
Ons Tweede Thuis
Vuurdoornstraat 11
1431 RM Aalsmeer
Tel Zorgbemiddeling: 0297-353872

www.onstweedethuis.nl
info@onstweedethuis.nl

Jeugd tot 18 jaar:
tel: 0643551593 of mailen naar: informatie@planetyoung.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Jeugdwet
 • Eigen bijdrage
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top