Ons Tweede Thuis

Het respijtaanbod

Kinderen:
o Voor- en naschoolse opvang
o Logeren en wonen
o Vakantie opvang

Volwassenen:
o Dagbesteding
o Wonen en logeren

Ons Tweede Thuis, Jij & Ik richt zich op kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel.

Mensen uit de Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum zijn ook welkom, maar is wel afhankelijk van de zorgvraag, indicatie/ of beschikking en het vervoer is ook een aandachtspunt.

Contactgegevens
Jan P. Sweelincksingel 70
2132 KL Hoofddorp
Tel. 0297 353800

info@onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
 • Respijtzorg light
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Jeugdwet
 • Eigen bijdrage
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top