Welzijn Beverwijk

Het respijtaanbod

o Activiteiten voor ouderen
o Maatjesprojecten.
o Time out vrijwilligers (respijt)

o Beverwijkheemskerkvoorelkaar brengt mensen bij elkaar en is voor bewoners en organisaties
https://www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl/

Wij zijn er voor het welbevinden van inwoners van Beverwijk. Wij willen dicht bij de inwoners in de wijk staan om hen een perspectief te geven op een zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. Wij zetten ons met name in voor die inwoners, bij wie dat perspectief (tijdelijk) ontbreekt en dreigen aan de kant te komen staan.

Voor de activiteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Inzet vrijwilligers: geen kosten

Contactgegevens
Wilgenhoflaan 2c
1944 TD Beverwijk
Tel. 0251 300 300
E. info@welzijnswb.nl
https://www.welzijnswb.nl/

Maatjes en time-out vrijwilligers:
Andrea de graaf:
06-44595979 of degraaf@welzijnswb.nl
Soort Respijtzorg
  • Aanwezigheidszorg
  • Respijtzorg light
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
Financiering
  • Gratis
  • Eigen bijdrage
Scroll to top