ViVa! Zorggroep

Het respijtaanbod

Dagbesteding, verpleging, huishoudelijke hulp, kortdurend verblijf (zoals logeren), thuisbegeleiding (individuele begeleiding) en meer.

Ledenservice:
• Praktische dienstverlening aan huis(pedicure/kapper/klussen
dienst): Servicepaspoort
• Maaltijdvoorziening aan huis
• Restaurantvoorzieningen in de
wijk
• Welzijnsprogramma op de
locatie in de wijk
• Uitbureau voor uitstapjes en activiteiten
• Persoonsalarmering

ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied Kennemerland.

Ouderen of andere doelgroepen die vergelijkbare zorg behoeven.

Via:

• Subsidieregelingen

• WLZ

• WMO

• Private gelden

• Zorgverzekeraar

 

 

 

 

Contactgegevens
Afdeling Zorgbemiddeling
Tel: 088 – 995 8640
Mail: zorgbemiddeling@vivazorggroep.nl

Afdeling Ledenservice
Tel 088 - 995 8820
https://www.vivazorggroep.nl/ledenservice
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top