ViVa! Zorggroep

Het respijtaanbod

Dagbesteding (Dagbeweging), verpleging, huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding (individuele begeleiding) en kortdurend verblijf (zoals logeren). In Elsanta in Beverwijk zijn er 2 plaatsen logeerzorg.

Ledenservice:
• Praktische dienstverlening aan huis(pedicure/kapper/klussen
dienst): Servicepaspoort
• Maaltijdvoorziening aan huis
• Restaurantvoorzieningen in de
wijk
• Welzijnsprogramma op de
locatie in de wijk
• Uitbureau voor uitstapjes en activiteiten
• Persoonsalarmering

ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied Kennemerland.

Ouderen of andere doelgroepen die vergelijkbare zorg behoeven.

In Elsanta in Beverwijk zijn er 2 plaatsen logeerzorg.

Via:

• WLZ

• WMO

• Private gelden

• Zorgverzekeraar

 

 

 

 

Contactgegevens
Afdeling Zorgbemiddeling
Tel: 088 – 995 8640
Mail: zorgbemiddeling@vivazorggroep.nl

Afdeling Ledenservice
Tel 088 - 995 8820
https://www.vivazorggroep.nl/ledenservice
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top